CONSULTANȚĂ ÎN ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LEGALE ÎN DOMENIUL ALIMENTAȚIEI PUBLICE

Putem oferi consultanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor legale în domeniul alimentaţiei publice la toate instituţiile avizatoare

Evaluare inițială a spațiului.

Vizită lunară verificare respectare conformitate spațiu.

Sinteză reglementări și obligații în domeniile DSV, DSP, OPC, MEDIU, ISU, PRIM Ă RIE, ANAF-Antifraudă

Transmitere formulare specifice siguranței alimentelor.

Îndrumare obținere ISO, HACCP

Reprezentare în fața organelor de control (DSV, DSP, OPC, MEDIU, ISU, PRIMĂRIE, ANAF Antifraudă ): pregătire și prezentare documente la sediul organelor de control ș i prezen ță la momentul controlului, în situația în care este posibil.

Întocmire și organizare DOSAR CONTROL

Îndrumare și consultanță telefonică, la nevoie.