Autorizații

Putem obține pentru dumneavoastră toate autorizațiile  necesare de la Colegiul Medicilor Stomatologi Municipiul București

Certificat de Avizare pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale