AUTORIZĂRI COMERCIALE

Primărie București

 • Autorizație de Funcționare Restaurant Bar CAEN 5610, CAEN 5630, CAEN 9329, etc.
 • Acord de funcționare Activități Comerciale – OUG 99/2000

Direcţia de Sănătate Publică București

 • Notificare DSP de certificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică (Restaurante, Baruri, Fast-food, Cofetarii, Comert, Activități de întreținere corporală, Coafură și alte activități de înfrumusețare, etc.)
 • Asistență de specialitate de sănătate publică
 • Autorizație sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare (Cabinete medicale, Cabinete stomatologice)
 • Înregistrare Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Agenţia pentru Protecţia Mediului București-Ilfov

 • Autorizaţie de mediu
 • Punct de vedere / Negație
 • Viză anuală pentru autorizaţie de mediu
 • Raportarea evidenţei şi gestiunii deşeurilor

Colegiul Medicilor București

 • Certificat de Avizare pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Direcția Sanitar Veterinară – DSVSA București

 • Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor: Cafenea, Bar, Restaurant, Catering, Fast-food, Pizzerie, Fornetti, Cantină, Cofetărie/Patiserie, Magazin alimentar, Depozit alimentar, etc.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 • Punct de vedere privind necesitatea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu

Colegiul Medicilor Stomatologi București

 • Certificat de Avizare pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM

 • Putem înregistra pentru dumneavoastră marca individuală verbală sau figurativă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

ACERTIFICAT FISCAT ONLINE privind obligațiile de plată la Fondul pentru Mediu

 • 200 lei + TVA
certificat-constatator-furnizare-informatii

OBTINERE CERTIFICAT CONSTATATOR EXTINS/LUNG

 • Certificat constatator online – semntat electronic
 • 100 lei + TVA (toata tara)

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ONRC

Înmatriculări – persoane juridice Societate cu răspundere limitată – SRL
Mențiuni – persoane juridice SRL
Înființarea sau desființarea de sedii secundare
Schimbarea sediului social în acelasi județ
Schimbarea sediului social în alt județ
Excluderea sau retragerea asociaților
Modificarea declarațiilor pe propria răspundere
Prelungirea duratei de funcționare
Modificarea obiectului de activitate
Transmiterea părților de interes și a părților sociale
Divizarea totală
Actualizarea obiectului de activitate
Suspendarea sau reluarea activității
Schimbarea membrilor organelor de conducere si de control