AUTORIZĂRI COMERCIALE, CONSULTANȚĂ OBLIGAȚII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, STANDARDE ISO, HACCP, ÎNFIINȚĂRI/MODIFICĂRI FIRME, MICROGRANTURI, ÎNREGISTRARE MĂRCI OSIM

Primărie București - Ilfov

 • Autorizație de Funcționare Restaurant Bar CAEN 5610, CAEN 5630
 • Acord de funcționare Activități Comerciale – OUG 99/2000

Direcţia de Sănătate Publică București - Ilfov

 • Notificare DSP de certificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică (Restaurante, Baruri, Fast-food, Comert, Activități de întreținere corporală, Coafură și alte activități de înfrumusețare, After School etc)
 • Asistență de specialitate de sănătate publică
 • Autorizație sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare (Cabinete medicale, stomatologice)
 • Înregistrare Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Agenţia pentru Protecţia Mediului București-Ilfov

 • Autorizaţie de mediu
 • Punct de vedere / Negație
 • Viză anuală pentru autorizaţie de mediu
 • Raportarea evidenţei şi gestiunii deşeurilor

Colegiul Medicilor București-Ilfov

 • Certificat de Avizare pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Colegiul Medicilor Stomatologi București-Ilfov

 • Certificat de Avizare pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ONRC

Înmatriculări – persoane juridice
Societate cu răspundere limitată – SRL
Mențiuni – persoane juridice SRL
Înființarea sau desființarea de sedii secundare
Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
Modificarea denumirii
Înscrierea sau modificarea emblemei
Schimbarea formei juridice
Schimbarea sediului social în acelasi județ
Schimbarea sediului social în alt județ
Excluderea sau retragerea asociaților
Modificarea declarațiilor pe propria răspundere
Divizarea parțială a unei societăți către una sau mai multe societăți existente/nou constituite
Prelungirea duratei de funcționare
Majorarea capitalului social
Reducerea capitalului social
Reducerea duratei de funcționare
Modificarea obiectului de activitate
Transmiterea părților de interes și a părților sociale
Divizarea totală
Actualizarea obiectului de activitate
Suspendarea sau reluarea activității
Schimbarea membrilor organelor de conducere și de control

Direcția Sanitar Veterinară – DSVSA București-Ilfov

 • Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor și unități care desfășoară alte activități în domeniu: unitate de alimentație publică, laborator de cofetărie și/sau patiserie, pensiuni turistice, unități de vânzare prin internet, stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport; alte unități de vânzare cu amănuntul, Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 • Punct de vedere privind necesitatea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu