Autorizații

Putem obține pentru dumneavoastră toate autorizațiile sanitare de funcționare necesare de la Colegiul Medicilor Municipiul București

Certificat de Avizare pentru înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale