marcă înregistrată

Putem înregistra pentru dumneavoastră marca individuală verbală sau figurativă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

” Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produslui sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi şi să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor “